GGD Rapporten

Onze kinderopvanglocatie voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD voert de inspecties in de kinderopvang uit. Alle kindcentra worden geïnspecteerd door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. De bevindingen van de inspectie komen terug in inspectierapporten. Deze rapporten zijn hier terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang