Onze missie en kernwaarden

Onze missie en kernwaarden

All4Kids is een klein en knus kinderdagverblijf in Den Haag met 2 vestigingen en biedt opvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Maar All4Kids doet meer…Zo besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van kinderen en investeren we in professionele begeleiding, en zorgen we iedere dag voor een gezonde en voedzame  warme maaltijd.

De kinderen hebben hun eigen stamgroep met vaste leidsters. De leidsters bieden een vaste structuur aan de kinderen gedurende de dag, dit zorgt voor rust, regelmaat en een veilig gevoel. De kinderen weten waar ze aan toe zijn. De leidsters benaderen de kinderen positief en zorgen voor een open en ontspannen sfeer op de groep. De leidsters zorgen ervoor dat de kinderen gezien en gehoord worden. Kinderen voelen dat ze geaccepteerd en gewaardeerd zijn. De leidster neemt deze  punten in acht om het gevoel van emotionele veiligheid te waarborgen.

Kinderen ontwikkelen zich in actieve wisselwerking met de omgeving waarbij waarden en normen worden overgedragen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om zelf dingen te ontdekken en wij stimuleren hen daarbij. .

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken kunnen voelen bij de opvang van hun kind, we houden de ouders daarom regelmatig op de hoogte van ‘het welbevinden’ van hun kind en over de gang van zaken bij de opvang. Dit doen we door middel van oudergesprekken, nieuwsbrieven, informatiebord op de vestiging en feestjes.

Voor de jongste kinderen (0-2 jaar) ligt het accent op rust, reinheid en regelmaat. Er is voor elk kind ruimte om te ontdekken en om zich (in hun eigen tempo) te ontwikkelen.

Peuters (2-4 jaar) bieden we een actief dagprogramma aan met o.a. veel spelen, structuur, liedjes zingen, voorlezen, knutselen, schilderen, peutergym en buiten spelen.

Alle kinderen zijn uniek en krijgen de aandacht die zij nodig hebben om hun zelfvertrouwen te versterken, zodat zij goed in hun vel zitten.

 

U kunt uw kindje vanaf 8 weken oud brengen op één vertrouwd adres op de dagen die u wenst.
Onze vaste pedagogische medewerkers vangen uw kind op van 7.30-18.30 uur.

All4Kids is gesitueerd aan de Heelsumstraat 76 en aan de Apeldoornselaan 238 in de wijk Rustenburg, vlakbij het winkelcentrum Dierenselaan in Den Haag. Een ideale plek zeer goed bereikbaar met de auto, fiets of openbaar vervoer