Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Op de pagina inschrijven vind je het inschrijfformulier. Heb je een vraag hierover? We zijn bereikbaar op telefoon nummer 070-214 4584  b.g.g 06-147 023 96 en staan u graag te woord.

Hoe kan ik de kinderopvang opzeggen?
Opzeggen doet u schriftelijk: per brief of e-mail . De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen kan per iedere gewenste datum. 

Vaccinatie.

Welk beleid voert All4Kids Kinderdagverblijf rondom vaccineren?

Wij voeren geen eigen beleid op het wel/niet toelaten van niet gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden zal dit op de voorgeschreven wijze door ons worden uitgevoerd.

Op onze locatie wordt bij de intake van nieuwe kinderen geïnformeerd of het kind mee doet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet gevaccineerde kinderen op de locatie dat bij ons bekend is. Zo bieden we ouders inzicht waarmee zij bewust keuzes kunnen maken. 

Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.